لایسنس دایرکت ادمین

15,000 تومان/mo

لایسنس سی پنل / سرورمجازی

20,000 تومان/mo
80,000 هزینه راه اندازی

لایسنس سی پنل / سرور اختصاصی

15,000 تومان/mo
140,000 هزینه راه اندازی

لایسنس کلود لینوکس

15,000 تومان/mo
70,000 هزینه راه اندازی

لایسنس لایت اسپید

15,000 تومان/mo
70,000 هزینه راه اندازی

لایسنس پلسک/سرور مجازی WebPro

25,000 تومان/mo

لایسنس آنتی شل CXS

15,000 تومان/mo
35,000 هزینه راه اندازی

لایسنس imunify360

20,000 تومان/mo