لایسنس دایرکت ادمین

20,000 تومان/mo

لایسنس سی پنل / سرورمجازی

25,000 تومان/mo
120,000 هزینه راه اندازی

لایسنس سی پنل / سرور اختصاصی

30,000 تومان/mo
250,000 هزینه راه اندازی

لایسنس کلود لینوکس

30,000 تومان/mo
120,000 هزینه راه اندازی

لایسنس لایت اسپید

30,000 تومان/mo
120,000 هزینه راه اندازی

لایسنس پلسک/سرور مجازی WebPro

40,000 تومان/mo

لایسنس آنتی شل CXS

25,000 تومان/mo
60,000 هزینه راه اندازی

لایسنس imunify360

30,000 تومان/mo

JetBackup Licensing System

20,000 تومان/mo

لایسنس CPNginx

30,000 تومان/mo
50,000 هزینه راه اندازی