PRO-512MB

9,000 تومان/mo

512 مگابایت فضا
پهنای باند بدون محدودیت
استفاده از فضای SSD
بک آپ گیری روزانه
کنترل پنل CPANEL
انتقال رایگان
وبسرور لایت اسپید
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
ساب دامین بدون محدودیت
پارک دامین بدون محدودیت
اددان دامین ندارد
میزبانی در کشور کانادا

PRO-1GB

12,000 تومان/mo

یک گیگابایت فضا
پهنای باند بدون محدودیت
استفاده از فضای SSD
بک آپ گیری روزانه
کنترل پنل CPANEL
انتقال رایگان
وبسرور لایت اسپید
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
ساب دامین بدون محدودیت
پارک دامین بدون محدودیت
اددان دامین 1 عدد
میزبانی در کشور کانادا

PRO-3GB

18,000 تومان/mo

سه گیگابایت فضا
پهنای باند بدون محدودیت
استفاده از فضای SSD
بک آپ گیری روزانه
کنترل پنل CPANEL
انتقال رایگان
وبسرور لایت اسپید
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
ساب دامین بدون محدودیت
پارک دامین بدون محدودیت
اددان دامین 2 عدد
میزبانی در کشور کانادا

PRO-5GB

25,000 تومان/mo

پنچ گیگابایت فضا
پهنای باند بدون محدودیت
استفاده از فضای SSD
بک آپ گیری روزانه
کنترل پنل CPANEL
انتقال رایگان
وبسرور لایت اسپید
ورژن PHP دلخواه
SSL رایگان
ساب دامین بدون محدودیت
پارک دامین بدون محدودیت
اددان دامین 2 عدد
میزبانی در کشور کانادا