سرورمجازی حجیم

VPS-2GB

2 هسته CPU
500 گیگابایت فضا
2 گیگابایت رم DDR4
پهنای باند نامحدود
مدیریت رایگان
پنل مدیریت سرور
24x7 پشتیبانی حرفه ای

VPS-4GB

2 هسته CPU
1000 گیگابایت فضا
4 گیگابایت رم DDR4
پهنای باند نامحدود
مدیریت رایگان
پنل مدیریت سرور
24x7 پشتیبانی حرفه ای

VPS-6GB

4 هسته CPU
2000 گیگابایت فضا
6 گیگابایت رم DDR4
پهنای باند نامحدود
مدیریت رایگان
پنل مدیریت سرور
24x7 پشتیبانی حرفه ای

VPS-8GB

4 هسته CPU
3000 گیگابایت فضا
8 گیگابایت رم DDR4
پهنای باند نامحدود
مدیریت رایگان
پنل مدیریت سرور
24x7 پشتیبانی حرفه ای