سرورمجازی ابری

CL-1

یک هسته CPU
دو گیگابایت رم

20 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

تحویل کاملا خودکار و آنی

CL-2

دو هسته CPU
چهار گیگابایت رم
40 GB NVMe SSD
20 TB Traffic
تحویل کاملا خودکار و آنی

CL-3

دو هسته CPU
هشت گیگابایت رم
80 GB NVMe SSD
20 TB Traffic
تحویل کاملا خودکار و آنی

CL-4

چهار هسته CPU
شانزده گیگابایت رم
160 GB NVMe SSD
20 TB Traffic
تحویل کاملا خودکار و آنی