• یک شنبه, آگوست 22, 2021

کاربرگرامی

به اطلاع شما می رسانیم، با توجه بر اطلاع رسانی شرکت Verisign که مالک و متولی ثبت دامنه های COM هستند، قیمت این پسوند از شهریور ماه طی چندین مرحله افزایش قیمت خواهد داشت.

این افزایش قیمت بصورت پلکانی انجام خواهد شد و در نهایت دامنه .com تا 50 درصد گرانتر از قیمت فعلی می شود.

 

تا هفته اول شهریور ماه فرصت دارید دامنه های .com خود را با قیمت فعلی ثبت و تمدید و یا انتقال نمایید.

پیشنهاد می گردد از قیمت های ویژه ما تا تاریخ نامبرده جهت ثبت/تمدید/انتقال استفاده نمایید

 

شتابان هاست