لایسنس دایرکت ادمین

80,000 تومان
ماهانه

لایسنس سی پنل / سرورمجازی

100,000 تومان
ماهانه + 430,000 هزینه تنظیم

لایسنس سی پنل / سرور اختصاصی

160,000 تومان
ماهانه + 820,000 هزینه تنظیم

لایسنس کلود لینوکس

139,000 تومان
ماهانه + 430,000 هزینه تنظیم

لایسنس لایت اسپید

شروع از
139,000 تومان
ماهانه + 430,000 هزینه تنظیم

لایسنس Virtualizor

150,000 تومان
ماهانه + 330,000 هزینه تنظیم

لایسنس پلسک Web HOST - VPS Edition

160,000 تومان
ماهانه

لایسنس آنتی شل CXS

99,000 تومان
ماهانه + 199,000 هزینه تنظیم

لایسنس imunify360

149,000 تومان
ماهانه

JetBackup Licensing System

99,000 تومان
ماهانه + 120,000 هزینه تنظیم

لایسنس CPNginx

160,000 تومان
ماهانه + 190,000 هزینه تنظیم

لایسنس پلسک Web HOST - Dedicated

180,000 تومان
ماهانه + 650,000 هزینه تنظیم

لایسنس Outgoing Spam Monitor

100,000 تومان
ماهانه + 150,000 هزینه تنظیم