VIP-25GB

شروع از
269,000 تومان
ماهانه

فضا 25 گیگابایت
مانیتورینگ حرفه ای 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / ایران
بک آپ روزانه/هفتگی

VIP-50GB

شروع از
469,000 تومان
ماهانه

فضا 50 گیگابایت
مانیتورینگ حرفه ای 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / ایران
بک آپ روزانه/هفتگی

VIP-100GB

شروع از
769,000 تومان
ماهانه
  • فضا 100 گیگابایت

مانیتورینگ حرفه ای 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / ایران
بک آپ روزانه/هفتگی