گواهینامه SSL

Positive SSL

نوع گواهینامه DV
پشتیبانی از یک دامنه
اعتبار یکساله
زمان صدور حداکثر 12 ساعت
سازگاری با مروگرها 99%
صادرکننده Comodo
قابل نصب بر دامنه های بین المللی
نصب اولیه رایگان

IR-SSL Certificate

نوع گواهینامه DV
پشتیبانی از یک دامنه
اعتبار یکساله
زمان صدور حداکثر 12 ساعت
سازگاری با مروگرها 99%
صادرکننده Certum
قابل نصب بر دامنه های ملی و بین المللی
نصب اولیه رایگان

Positive SSL Wildcard

نوع گواهینامه DV
پشتیبانی از یک دامنه و نامحدود ساب دامنه
اعتبار یکساله
زمان صدور حداکثر 12 ساعت
سازگاری با مروگرها 99%
صادرکننده Comodo
قابل نصب بر دامنه های بین المللی
نصب اولیه رایگان