هاست سی پنل اروپا

CP-01

CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 2 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / فرانسه
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
CP-02

CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 2 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / فرانسه
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

  • 3 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
CP-03

CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 4 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / فرانسه
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
CP-04

CPU اختصاصی 7 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 4 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / فرانسه
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

  • 8 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
CP-05

CPU اختصاصی 7 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 6 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن آلمان / فرانسه
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه