ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
156,000 تومان
1 سال
156,000 تومان
1 سال
156,000 تومان
1 سال
.info
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.net
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.org
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.in
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
.co
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
.biz
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.us
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.mobi
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.asia
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.name
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.agency
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.camera
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.center
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.gallery
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.it
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
.link
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
.me
222,000 تومان
1 سال
222,000 تومان
1 سال
222,000 تومان
1 سال
.photography
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.pro
211,000 تومان
1 سال
211,000 تومان
1 سال
211,000 تومان
1 سال
.site
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
.tel
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.tv
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.work
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
111,000 تومان
1 سال
.ws
224,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
.xyz
71,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
.top
60,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains