هاست سی پنل ایران

IRCP-01

فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 2 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن ایران
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

IRCP-02

فضا 3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 2 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن ایران
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

IRCP-03

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
CPU اختصاصی 4 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 4 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن ایران
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

IRCP-04

فضا 8 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
CPU اختصاصی 7 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 4 گیگابایت
نوع هارد NVMe
لوکیشن ایران
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد

IRCP-05

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
CPU اختصاصی 7 گیگاهرتز
RAM اختصاصی 6 گیگابایت
نوع هارد SSD
لوکیشن ایران
بک آپ روزانه/هفتگی
اددان دامنه ندارد