نمایندگی هاست معمولی

ResellerM-5GB

استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99درصد آپتایم
ResellerM-10GB

استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99درصد آپتایم
ResellerM-20GB

استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99درصد آپتایم
ResellerM-50GB

استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99درصد آپتایم